Rozgrywki sezonu 2016/2017

17.07.2016 22:44:00 | Marcin Korpolewski

Przedstawiamy komplet informacji dotyczący rozgrywek sezonu 2016/2017. Przypominamy, że na zgłoszenia drużyn do sezonu 2016/2017 oczekujemy do 31 lipca 2016 roku.

W nadchodzącym sezonie będziemy prowadzić rozgrywki w tych wszystkich klasach rozgrywkowych jak w sezonie poprzednim. Zgłaszać zespoły do rozgrywek można zgłaszać za pośrednictwem systemu CMS. Termin zgłoszeń do rozgrywek za wyjątkiem najmłodszych (U10 i U11) oraz 2 ligi kobiet upływa 31 lipca 2016 r.

Najważniejsze zmiany regulaminowe w nadchodzących rozgrywkach: 

 • mecze rozgrywek U15 będą rozgrywane w dzień rozgrywkowy U14 a nie jak dotąd U16;
 • zgłoszenia do rozgrywek należy dokonać w systemie CMS do dnia 31 lipca 2016, kluby z innych okręgów zgłaszają się za pośrednictwem swoich WZKosz;
 • do 31 lipca należy przesłać podpisany wniosek o licencję okresową klubu, można go wygenerować w systemie CMS; wraz z wnioskiem należy przesłać potwierdzenie przelewu opłaty startowej (po 100 złotych za każdą zgłoszoną drużynę), aktualny odpis z rejestru i statut;
 • zgłoszenia imienne (wnioski o licencje okresowe) na zasadach z ubiegłego roku należy przesyłać za pośrednictwem CMS lub w wersji papierowej (nowe licencje) do dnia 20 września 2016 r.;
 • wnioskować można tylko o tych graczy, któzy mają wstawione i zaakceptowane przez WZKosz zdjęcie oraz wpisany wzrost, wprowadzono możliwość przesłania zdjęć do obróbki i wstawienia do systemu, zdjęcia takie muszą być opisane nazwiskiem, imieniem i rokiem urodzenia gracza np. jan_kowalski_1999. Obróbka zdjęcia jest płatna i wynosi 5 zł od sztuki;
 • w systemie pozostaną zdjęcia spełniające kryteria WZKosz, pozostałe zdjęcia zostaną usunięte i należy je wymienić na prawidłowe;
 • w tym roku weryfikacja hali odbędzie się poprzez wizytę przedstawicieli POZKosz; w związku z tym należy wypełnić nowy arkusz weryfikacji hali załączony do tego newsa;
 • informacje o meczu (wynik, strzelcy itp) należy wpisywać do systemu najpóźniej 24 godziny po meczu;
 • w ciągu pięciu dni (do kolejnego piątku) należy przesłać do POZKosz 3 zdjęć z meczów zespołu rozegranych w minionym tygodniu;
 • nieodpłatnie można przełożyć mecze, których procedura przełożenia zakończy się do dnia 30 października 2016 r. z urzędu (nieodpłatnie) będzie można przekładać mecze z powodu powołania graczy i trenerów na akcje kadry wojewódzkiej i kadry Polski;
 • wprowadzony będzie protokół techniczny z każdego meczu sprawdzający stan wyposażenia obiektu oraz jego przygotowania do meczu;

 Uproszczone zasady zmiany barw klubowych odbowiązujące w sezonie 2016/2017

Wszystkie dokumenty w postaci skanowanych dokumentów z podpisami należy przesyłać pocztą e-mail na oficjalne adresy klubów, związków oraz na adresy podane we wniosku. Dla ważności dokumentów klub musi w podpisach być reprezentowany zgodnie z zapisami w KRS lub innym rejestrze/statucie lub według upoważnienia wydanego na formularzu Załącznika nr 14.

Wniosek składa zawodnik, wyłącznie na formularzu wniosek o list czystości. Aby wniosek był ważny, musi być wypełniony prawidłowo (niektóre rubryki są wyłącznie dla zawodników, którzy podlegają ekwiwalentowi za wychowanka). 

Wniosek nie jest konieczny, żeby wydać list czystości - jeśli klub decyduje się wydać list czystości bez wniosku (np. na ustną prośbę zawodnika), nie ma potrzeby tworzenia wniosku. Wniosek nie jest potwierdzany w WZKosz (pieczątką i podpisem), ale żeby rozpoczął się okres czasu na odpowiedź (7 lub 21 dni), kopia mailowa wniosku musi być przesłana mailowo do właściwego WZKosz.

Klub ma do wyboru następujące opcje w odpowiedzi na wniosek:
a) Wydać list czystości, uznając, że zawodnik może odejść do innego klubu - list czystości jest potwierdzany (pieczątką i podpisem) przez właściwy WZKosz i dopiero wtedy może być użyty.
b) Odmówić wydania listu czystości wyłącznie na druku odmowa wydania listu czystości. Odmowa może opierać się wyłącznie na jednym z dwóch powodów: 1. ważna umowa/kontrakt/zobowiązanie zawodnika z klubem, 2. braki formalne we wniosku. Na druku należy to wyraźnie zaznaczyć, a jeśli chodzi o braki - wymienić je. Ten dokument nie jest potwierdzany (pieczątką i podpisem) przez WZKosz, ale powinien być wysłany w kopii maila do WZKosz.
c) Wydać promesę listu czystości (wyłącznie na druku promesa listu czystości), podając kwotę ekwiwalentu za wychowanka, której klub oczekuje, zanim wyda list czystości - ta opcja oczywiście występuje wyłącznie w przypadku zawodnika wychowanka. Ten dokument nie jest potwierdzany (pieczątką i podpisem) przez WZKosz, ale powinien być wysłany w kopii maila do WZKosz.
UWAGA! Klub macierzysty nie może blokować wydania listu czystości wychowanka nieposiadającego umowy/kontraktu/zobowiązania z klubem. W takim przypadku pozostają opcje a) lub c).
Odpowiedź z opcją a), b) lub c) musi być udzielona w terminie 21 dni (jeśli wniosek złożono w lipcu lub sierpniu) lub 7 dni (jeśli wniosek złożono w pozostałych miesiącach).

Spory dotyczące terminów, ważności dokumentów, prawidłowości procesu przesyłania dokumentów itp. rozstrzyga właściwy WZKosz. On też w razie potrzeby wydaje list czystości z urzędu.
Spory dotyczące wysokości ekwiwalentu za wychowanka (gdy zawodnik nie zgadza się z wyznaczoną w promesie wysokością ekwiwalentu) rozstrzyga właściwy WZKosz, jeśli transfer odbywa się wewnątrz województwa. W przypadku transferów między województwami, rozstrzyga powołana do tego celu przez Zarząd PZKosz komisja. Kontakt z nią - przez Wydział Rozgrywek DS PZKosz.

zasady rozgrywek POZKosz

Regulamin Współzawodnictwa Sportowego PZKosz

wniosek o weryfikację hali (pdf)

wniosek o weryfikację hali (doc)

wniosek o list czystości (pdf) 

wniosek o list czystości (doc) 

list czystości (pdf)

list czystości (doc)

odmowa wydania listu czystości (pdf)

odmowa wydania listu czystości (doc)

promesa listu czytości (pdf)

promesa listu czytości (doc)