Konkurs na trenera kadry 2004

25.08.2016 13:52:00 | Marcin Korpolewski

Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki rozpoczyna zbieranie ofert od osób chętnych do prowadzenia kadr wojewódzkich 2004(Kadra wojewódzka młodziczek i młodzików) w koszykówce dziewcząt i chłopców.


fot. Marcin Korpolewski

Osoby chętne powinny składać w biurze POZKosz następujące dokumenty: ankieta, CV, koncepcja pracy z kadrą, kserokopia uprawnień szkoleniowych (trenerskich lub instruktorskich). Termin przyjmowania wniosków upływa 09 września 2016 r. o godzinie 13:00 (liczy się data wpłynięcia wniosku do POZKosz). Decyzję o nominacji trenerów podejmie Komisja Konkursowa na swoim posiedzeniu w dniu 12 września 2016 r. (kandydaci mogą zostać zaproszeni do zaprezentowania swojej wizji kadry na posiedzeniu). W konkursie mogą startować jedynie trenerzy posiadający aktualną licencję trenerską PZKosz minimum kategorii B. Trenerzy startujący w konkursie muszą też posiadać uprawnienia kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży, posiadać znajomość w stopniu komunikatywnym języka rosyjskiego lub angielskiego oraz nie powinni prowadzić w klubie zespołów rocznika 2004. 

pobierz druk ankiety