Pisemny egzamin poprawkowy dla sędziów

29.09.2012 09:37:00 | Justyna Jaśkiewicz

Kolegium Sędziów informuje, że kolejna możliwość zaliczenia testu pisemnego będzie w najbliższy poniedziałek 1.10 o godzinie 19 w Gdańsku na obiekcie AOS Politechniki Gdańskiej (sala 117 na pierwszym piętrze).

KS przypomina, że osoby które nie były na konferencji przedsezonowej muszą uiścić opłatę licencyjną w wysokości 200 pln; natomiast osoby, które będą zdawać poprawkę opłatę w wysokości 50 pln na konto POZKosz:

Rachunek bankowy:

Kredyt Bank S.A. / II Oddział Gdańsk

24 1500 1171 1211 7003 6810 0000

Możliwość zdania egzaminu biegowego będzie w terminie późniejszym.