Nowe zasady obliczania ryczałtu sędziowskiego

02.11.2012 15:28:00 | Adam Greczyło

W nawiązaniu do nowej interpretacji podatkowej o podatku dochodowym POZKosz informuje, że do wyliczenia podatku od kwoty wynagrodzenia w formie ryczałtu sędziowskiego nie przekraczającego 200 zł za jeden mecz, wypłacanego na podstawie delegacji sędziowskiej nie będą miały zastosowania przepisy art. 30 ust.1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnik obowiązany jest naliczyć od takiego wynagrodzenie zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych (18%).

Przytoczona interpretacja oznacza że:
Wszystkie ryczałty wypłacane sędziom na podstawie wystawienie obowiązujących delegacji, bez względu na kwotę brutto uzyskaną za sędziowanie, pomniejszamy o koszty uzyskania w wysokości 20%. Nowe wyliczenia prosimy stosować od listopada 2012 roku. Po zakończeniu roku, do dnia 28 lutego wszystkie kluby mają obowiązek przesłać informację PIT-11 za 2012.

W załączeniu interpretacja izby skarbowej w Warszawie umieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.