Zostań sędzią koszykówki! Zapraszamy na kurs!

04.11.2012 18:39:00 | Justyna Jaśkiewicz

Kolegium Sędziów POZKosz pragnie zaprosić do uczestnictwa w kursie dla kandydatów na sędziego koszykówki. 


fot.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: połowa listopada

Koszt uczestnictwa w kursie: 200 zł

Miejsce: Trójmiasto, (ew. inne ośrodki w województwie pomorskim przy zgłoszeniu powyżej 5 osób)

Wymogi dotyczące uczestników:

- minimalny wiek uczestnika 16 lat ( w przypadku osób poniżej 18-tego roku życia konieczna jest pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych na uczestnictwo w kursie)

- przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji sędziego

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 listopada na maila: sedziakoszykowki@gmail.com