Walne zebranie sędziów POZKosz

14.11.2012 23:01:00 | Justyna Jaśkiewicz

Działając na mocy §8 Regulaminu Kolegium Sędziów POZKosz – zwołuje się na dzień 29 listopada br. Zwyczajne Sprawozdawcze Zebranie Sędziów POZKosz.

Pierwszy termin zebrania ustalony został na godzinę 18:00, natomiast drugi termin na godzinę 18:15. Zebranie odbędzie się w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących, ul Władysława IV 54 Gdynia.

Dokumenty:
Porządek obrad (projekt)
Sprawozdanie z działalności KS POZKosz 2011 - 2012
Regulamin obrad Walnego Zebrania Sędziów POZKosz