Konkurs na trenera kadry wojewódzkiej

04.04.2012 02:26:00 | Adam

Wydział Szkolenia Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki rozpoczyna zbieranie ofert od osób chętnych do prowadzenia kadr 1999 (Kadra wojewódzka młodziczek i młodzików) w koszykówce dziewcząt i chłopców.

Osoby chętne powinny składać w biurze POZKosz następujące dokumenty: ankieta, CV, koncepcja pracy z kadrą, kserokopia uprawnień szkoleniowych (trenerskich lub instruktorskich). Termin przyjmowania wniosków upływa 13 kwietnia 2012 o godzinie 13:00 (liczy się data wpłynięcia wniosku do POZKosz). Decyzję o nominacji trenerów podejmie Rada Trenerów na swoim posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2012 (kandydaci mogą zostać zaproszeni do zaprezentowania swojej wizji kadry na posiedzeniu). Trenerzy startujący w konkursie powinni posiadać uprawnienia szkoleniowe, uprawnienia kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży oraz nie powinni prowadzić w klubie zespołów rocznika 99.  

pobierz druk ankiety