Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Sędziów POZKosz

20.05.2013 22:03:00 | Justyna Jaśkiewicz

Działając na mocy §7 Regulaminu Kolegium Sędziów POZKosz – zwołuje się na dzień 4 czerwca br. Walne Zebranie Sędziów POZKosz. 

Pierwszy termin zebrania ustalony został na godzinę 18:20, natomiast drugi termin na godzinę 18:30. Zebranie odbędzie się w Zespole Szkół nr 3, ul. Haffnera 55, Sopot.