Nowe Licencje Trenerskie PZKosz

24.07.2014 10:22:00 | Marcin Korpolewski

Od dnia 1 lipca 2014 roku decyzją Zarządu Polskiego Związku Koszykówki obowiązują nowe zasady przyznawania licencji trenerom koszykówki.

W związku z tym dotąd przyznane licencje trenerskie (tzw. stałe) tracą moc. Aby trener mógł ubiegać się o licencję okresową trenera (na sezon, na określony cykl rozgrywek, na klub), - umożliwiającą prowadzenie drużyny podczas rozgrywek organizowanych przez PZKosz, PLK i WZKosze – musi posiadać licencję trenera, kategorii A, B lub C, wydaną przez Wydział Szkolenia Departamentu Sportu PZKosz. Licencje wydawane są bezterminowo. Osobą odpowiedzialną za wydawanie licencji trenera jest Pan Ryszard Pietruszak z Wydziału Szkolenia DS PZKosz, tel. (22) 836 38 00, mail r.pietruszak@pzkosz.pl. Prosimy o kontaktowanie się z Panem Pietruszakiem we wszystkich sprawach związanych z procesem pozyskiwania licencji trenera kategorii A, B lub C.

W załączeniu informacja na temat licencji, przygotowana przez Wydział Szkolenia, oraz wymagany druk wniosku (jeden z załączników do RWS).
Wymaganymi dokumentami są:
- wniosek (załączony)
- ankieta (załączona)
- dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego
- dyplom trenerski lub legitymacja instruktorska
- zaświadczenie lekarskie (wydane przez lekarza medycyny pracy)
- dowód wpłaty 20 zł (jeśli jest konieczna, patrz niżej)
- zdjęcie legitymacyjne w formacie .jpg
Jednocześnie informujemy, że osoby posiadające dotychczasowe licencje trenera (stałe) są zwolnione z opłaty 20 zł za wydanie (nowej) licencji trenera kategorii A, B lub C. Szczegółowe informacje na temat licencji trenera zawarte są w aktualnie obowiązującym Regulaminie Współzawodnictwa Sportowego w paragrafach 33-39. 

wniosek o licecnję

ankieta trenera

informacja o licencjach

system licencji