Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

news

Zgłoszenie zawodnika zagranicznego

22.09.2022 | Marcin Korpolewski | Rozgrywki | Aktualności | Odsłon: 963

Materiał przygotowany przez Wydział Rozgrywek Departamentu Sportu PZKosz.

Wydział Rozgrywek Departamentu Sportu PZKosz przekazuje poniżej informacje dotyczące udziału w rozgrywkach PZKosz zawodników zagranicznych w sezonie 2022/2023, zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 232. W rozgrywkach PZKosz, z wyłączeniem ekstraklasy kobiet i mężczyzn oraz 1 Ligi Mężczyzn, obowiązuje zakaz udziału zawodników zagranicznych. Zgodnie z § 27 ust. 7-9 Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego (RWS), Zarząd PZKosz może udzielić zgody na wyjątkowy udział zawodnika nieposiadającego statusu zawodnika miejscowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza z uwagi na jego sytuację rodzinną.
W celu uzyskania ewentualnej zgody na grę zawodnika zagranicznego, klub powinien złożyć poprzez ESOR:
1) wniosek do Zarządu PZKosz zawierający dane zawodnika (imię i nazwisko, datę urodzenia, narodowość itp.) wraz z uzasadnieniem i podaniem cyklu (cykli) rozgrywek do których zawodnik ma być zgłoszony;
2) podanie zawodnika lub rodziców o przyjęcie do klubu;
3) skan paszportu (tylko strona ze zdjęciem);
4) skan dokumentu potwierdzającego pobyt w Polsce (jednego z następujących – Karta Stałego lub Czasowego Pobytu, legitymacja szkolna lub studencka albo zaświadczenie ze szkoły/uczelni, meldunek, zaświadczenie z pracy rodziców zawodnika lub inny dokument na podstawie którego można stwierdzić pobyt).
Jednocześnie Zarząd PZKosz przyjął poniższe zasady udziału zawodników zagranicznych w rozgrywkach PZKosz na szczeblu centralnym (ligi PZKosz – 1LK i 2LM, turnieje 2 LK i 3LM oraz turnieje młodzieżowe):
1. Zawodnicy zgłaszani wedle procedur opisanych powyżej, nie mogą przekraczać 23 roku życia. W wyjątkowych przypadkach decyduje Zarząd PZKosz.
2. W rozgrywkach 1LK i 2LM dopuszcza się udział jednego zawodnika w meczu.
3. W młodzieżowych turniejach centralnych PZKosz (U19, U17, U15 i U13) oraz w turniejach seniorskich (2LK i 3LM) może zostać zgłoszonych do gry w turnieju 2 zawodników. W meczu może wziąć udział tylko 1 zawodnik.
4. Nie dopuszcza się udziału zawodników zagranicznych w kadrach wojewódzkich i turniejach OOM oraz MMP 3x3.
Uwzględniając sytuację w Ukrainie Zarząd PZKosz, uchwałą nr 263, wprowadził uproszczony system wydawania licencji okresowych uprawniających do gry w Polsce zawodników niepełnoletnich narodowości ukraińskiej:
1. spełniających kryteria określone w § 27, ust. 7 i 8 RWS
lub
2. zawodników – amatorów, nie zarejestrowanych w Ukraińskiej Federacji Koszykówki (po wypełnieniu stosownych druków, które są załączone do komunikatu)
lub
3. zawodników posiadających listy czystości (po wypełnieniu stosownych druków, które są załączone do komunikatu), jednak wyłącznie do rozgrywek młodzieżowych nie wymienionych w przepisach § 4 pkt. 3 RWS.
Wnioski oraz dokumenty w sprawie zgody na grę zawodników narodowości ukraińskiej należy składać także przez system ESOR.
W zakresie uregulowanym przepisami uchwały nr 263 nie stosuje się przepisów uchwały nr 232.
UWAGA! Wszystkich zawodników bez polskiego obywatelstwa, zarejestrowanych w Narodowych Federacjach Koszykówki, obowiązuje pozyskanie Listu Czystości, a w przypadku zawodników niepełnoletnich uzyskanie zgody Sekretarza Generalnego FIBA. Czynności te są wykonywane przez PZKosz po złożeniu kompletu dokumentów w ESOR (standardowa procedura zgłoszenia zawodnika do rozgrywek), a następnie są przekazane do FIBA poprzez platformę do transferów międzynarodowych FIBA MAP.
Przez zawodników należy rozumieć również zawodniczki.

Zał.:
- wniosek o międzynarodowy list czystości (dotyczy tylko zawodników zarejestrowanych w Federacjach);
- druk Player Self-Declaration (dotyczy wszystkich zawodników);
- druk National Team Declaration (dotyczy tylko zawodników poniżej 23 roku życia);

Obraz