Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

pozkosz.com news

Regulacje w rozgrywkach U10-U14

11.01.2019 | Marcin Korpolewski | Rozgrywki | Aktualności | Odsłon: 1133

Warto przypomnieć sobie regulacje w rozgrywkach od U10 do U14.

 Trwają rozgrywki najmłodszych kategorii, w związku z wątpliwościami jakie od czasu do czasu się pojawiają przypominamy najważniejsze punkty regulacji obowiązujących w tych rozgrywkach.

Drużyna, która przed rozpoczęciem meczu liczy mniej niż 10 zawodników zostanie dopuszczona do zawodów, ale wynik meczu zostanie zweryfikowany zgodnie z następującymi zasadami: w rozgrywkach U-14, U-13 i U-12 jako walkower na korzyść zespołu występującego w pełnym składzie; w pozostałych rozgrywkach U-11 i U-10 wynik punktowy z boiska zostanie utrzymany, ale zespół występujący w pełnym składzie otrzyma 2 punkty meczowe a zdekompletowany 1 punkt. W przypadku gdy zespół nie ma pełnego składu w rozgrywkach U-11 i U-10 to obowiązuje zasada, że w pierwszych trzech kwartach żaden gracz nie może przebywać na boisku mniej niż 15 minut. gracz może przebywać na boisku maksymalnie przez 3 kwarty

Jeżeli zespół przyjechał na zawody w pełnym składzie, udział zawodników w meczu odbywa się na następujacych zasadach: 

W każdej z pierwszych trzech kwart musi wziąć udział co najmniej 10 zawodników, przy czym zawodnicy, którzy wzięli udział w grze w pierwszych pięciu minutach każdej z trzech pierwszych kwart, nie mogą wziąć udziału w grze w drugich pięciu minutach każdej z trzech pierwszych kwart.

Kwarty 1, 2 i 3 zostają podzielone na dwa pięciominutowe okresy. W momencie, w którym upływa dokładnie 5 minut gry w kwarcie, należy grę przerwać (sygnałem sędziego mierzącego czas gry), aby możliwe było dokonanie zmian zawodników. Następnie gra zostaje wznowiona na zasadach naprzemiennego posiadania piłki (tzw. strzałka), podobnie jak w przypadku zakończenia kwarty, a zegar akcji powinien być ustawiony na 24 sekundy. Grę należy wznowić bezzwłocznie, bez przerw i narad trenerów z drużyną. W celu skrócenia przerw, preferowane jest przygotowanie przez trenerów zmiany z wyprzedzeniem. Podział składu na piątki na każdy z dwóch okresów w kwarcie (od 10:00 do 5:00 na zegarze i od 5:00 do 0:00 na zegarze) w każdej z kwart może być inny, zależy to wyłącznie od decyzji trenera. Należy zawsze zachować zasadę, że zawodnicy grający w pierwszym okresie danej kwarty, nie mogą wystąpić w drugim okresie tej samej kwarty. W przypadku, gdy drużyna liczy więcej niż 10 zawodników, możliwe jest dokonywanie zmian podczas każdego z dwóch okresów w kwarcie, ale nadal obowiązuje zasada, że wszyscy zawodnicy grający w pierwszym okresie danej kwarty, nie mogą wystąpić w drugim okresie tej samej kwarty. Czyli np. w przypadku dokonania dwóch zmian przez trenera w pierwszym okresie kwarty, cała siódemka zawodników uczestniczących w grze w tym okresie nie może wystąpić w drugim okresie tej samej kwarty. W przypadku, gdy na skutek kontuzji lub przekroczenia limitu fauli w drużynie przed zakończeniem kwarty 3 pozostało do dyspozycji trenera mniej niż 10 zawodników, na zasadzie wyjątku do gry w drugim okresie kwarty może wystąpić zawodnik grający w pierwszym okresie, zastępując wyeliminowanego z gry zawodnika. Jeśli sytuacja zdekompletowania drużyny ma miejsce w pierwszej lub drugiej kwarcie, w każdej kolejnej kwarcie prawo gry w obu okresach na zasadzie wyjątku musi dotyczyć innego zawodnika. Drużyna przeciwnika nie posiada z tego tytułu żadnych przywilejów i rotacja zawodników musi się w niej odbywać na normalnych zasadach, bez wyjątków. W czwartej kwarcie wszyscy zawodnicy zespołu mogą brać udział w grze w dowolnym wymiarze, o ile nie przekroczyli limitu fauli lub nie zostali zdyskwalifikowani.

Rzuty wolne w kategoriach U-14, U-13 i U-12 wykonywane są zgodnie z przepisami. W kategoriach U-11 i U-10 z linii bliższej o 1 metr, wyznaczonej przed meczem.

Regulacje specyficzne dotyczące udziału zawodników w grze w rozgrywkach U-11 i U-10:

Drużyna, która przed rozpoczęciem meczu liczy mniej niż 10 zawodników zostanie dopuszczona do zawodów, ale wynik meczu zostanie zweryfikowany zgodnie z następującymi zasadami: wynik punktowy z boiska zostanie utrzymany, ale zespół występujący w pełnym składzie otrzyma 2 punkty meczowe a zdekompletowany 1 punkt. W przypadku gdy zespół nie ma pełnego składu to obowiązuje zasada, że w trzech pierwszych kwartach żaden gracz nie może przebywać na boisku mniej niż 15 minut.

W rozgrywkach U-10 i U-11 obowiązuje zasada, że sędzia zobligowany jest podawać piłkę tylko na połowie ataku, piłkę na połowie obrony można wprowadzać do gry bez podawania jej sędziemu.
Rozgrywanie spotkań na pełnowymiarowym boisku, z zachowaniem jednak obniżonej wysokości koszy (2,6 m) i piłek nr 5; czas gry 4 x 10 minut „ryczałtem”, zatrzymywany jedynie w przypadku czasu dla trenera, rzutów wolnych i czasu dla sędziego oraz w ostatniej minucie kwart 1, 2 i 3 oraz ostatnich 2 minutach kwarty 4; anulowanie w rozgrywkach rzutu za 3 punkty oraz błędów 14 i 24 sekund (obowiązuje przepis - 8 sekund); zwiększenie ilości dopuszczalnych przewinień personalnych w meczu z 5 do 6 oraz fauli zespołu w kwarcie, karanych rzutami osobistymi, z 5 do 6; stosowanie przez Sekretarza Zawodów odpowiedniego protokołu meczowego, umożliwiającego zawarcie w nim powyższych punktów; w miejsce przepisu o 24 sekundach wprowadza się, orzeczoną przez sędziego „grę na czas” po komendzie „do rzutu”, rzut musi być wykonany w przeciągu pięciu sekund.

W rozgrywkach U-10 i U-11 obowiązuje zakaz obrony na całym parkiecie w pierwszych dwóch kwartach meczu. Oznacza to, że graczowi obrony nie wolno dotykać piłki podczas gdy znajduje się ona na polu ataku, nie wolno też w jakikolwiek sposób utrudniać poruszania się graczy ataku na ich polu obrony. Kara za nieprzestrzeganie tego przepisu jest następująca: po raz pierwszy - sędzia ma obowiązek przerwać grę i zwrócić uwagę trenerowi zespołu, że obrona na całym parkiecie jest zakazana; po raz kolejny – wobec trenera drużyny winnej naruszenia zasad orzeczony zostanie faul techniczny (zapisany trenerowi z indeksem B) ze wszystkimi tego konsekwencjami; po raz kolejny - gdy trener drużyny został już wcześniej zdyskwalifikowany - sędzia ma obowiązek przerwać grę - bez orzekania faula technicznego – i zarządzić wykonanie rzutu wolnego przez dowolnego zawodnika drużyny ataku, a następnie wręczyć piłkę drużynie ataku do wprowadzenia jej do gry z przedłużenia linii środkowej naprzeciw stolika sędziowskiego.

Regulacje dotyczące systemu obrony „każdy swego” w rozgrywkach od U-14 do U-10.
Nakaz obrony „każdy swego” wyklucza obronę „zona press” czyli obronę strefową na całym boisku. Dozwolone jest natomiast stosowanie obrony „każdy swego” na całym boisku z podwajaniem w dowolnym miejscu boiska – w rozgrywkach U10 i U11 dozwolone jest po drugiej kwarcie meczu. 
W związku z powyższym, przy interpretacji nakazu gry obrony „każdy swego” należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zachowania zawodników obrony: brak nacisku na zawodnika z piłką (w odległości około 7 metrów od kosza zawodnik ataku z piłką musi być kryty przez gracza obrony znajdującego się w odległości wyciągniętej ręki), przebywanie w obszarze ograniczonym zawodnika obrony nie mające uzasadnienia ustawieniem zawodników w ataku przez więcej niż 5 sekund (tzw. błąd 5 sekund w obronie), brak zmiany pozycji na boisku zawodników obrony pomimo zmian pozycji zawodników ataku, przebywanie w polu 3 sekund więcej niż 3 zawodników obrony (wyjątek stanowi walka o piłkę po oddanym rzucie, przebieganie 4 gracza przez strefę podkoszową oraz sytuacje specjalne), przy kryciu na całym boisku na połowie obrony zespołu ataku nie może znajdować się więcej graczy obrony niż graczy ataku.

Zasady organizacji rozgrywek U-11 i U-10: turnieje mogą być przekładane tylko i wyłącznie za zgodą wszystkich uczestniczących w nim drużyn i tylko i wyłącznie w zakresie 7 dni przed datą turnieju i 7 dni po dacie turnieju; Klub, który otrzymał organizację turnieju nie może się jej zrzec, może natomiast zorganizować turniej we współpracy z innym klubem. Jeżeli znani są organizatorzy dwóch następujących po sobie turniejów możliwa jest zamiana kolejności organizacji imprez. Kolejność meczów na turnieju wyznacza terminarz rozgrywek POZKosz. Zmiana kolejności spotkań może nastąpić jedynie za zgodą wszystkich uczestników turnieju i za akceptacją biura POZKosz.

Pełny teks regulacji obowiązujących w powyższych rozgrwkach.

Terminarz rozgrywek turniejowych (U10 - U11) 2018/2019

 

 

Obraz