Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

news

Odmrażanie sportu

08.06.2020 | Marcin Korpolewski | Ogłoszenia | Aktualności | Odsłon: 871

Prezentujemy zestaw pytań i odpowiedzi dotyczący odmrażania sportu. Mamy nadzieję, że materiał pozwoli Wam usprawnić swoje działania. Do zobaczenia pod koszami!

Czy będzie już można korzystać z dowolnych obiektów sportowych?
Tak, w IV etapie „odmrażania” sportu zniesiono ograniczenia dotyczące możliwości korzystania z obiektów sportowych. W dalszym ciągu niezbędne jest jednak spełnienie wymagań sanitarnych i określonych w rozporządzeniu limitów.

Od kiedy można organizować obozy sportowe?
Obozy sportowe można organizować od 6 czerwca br.

Jaki jest limit uczestników obozów sportowych?
Rozporządzenie nie określa limitu osób biorących udział w organizacji obozów sportowych. Szczegółowe zasady organizacji obozów sportowych określono w wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku: 
UWAGA! Wszelkie kwestie związane z organizacją obozów pozostają w kompetencjach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czy można organizować turnieje w halach sportowych?
Tak, można organizować turnieje w halach sportowych, bez udziału publiczności.

Ilu uczestników może brać udział w turnieju?
Rozporządzenie określa dopuszczalną liczbę uczestników turnieju, tj. 150 uczestników. Limit ten nie odnosi się do osób obsługujących zawody. Turniej odbywa się bez udziału publiczności.

Czy możliwa będzie organizacja zawodów i imprez sportowych przez inne podmioty niż polskie związki sportowe, na przykład stowarzyszenia kultury fizycznej? Jeśli tak, to na jakich warunkach?
Tak, rozporządzenie nie określa katalogu podmiotów uprawnionych do organizacji zawodów i innych imprez sportowych. W przypadku organizacji takich imprez niezbędne jest spełnienie wymagań sanitarnych i określonych w rozporządzeniu limitów.

Czy limit 150 uczestników dotyczy jednego dnia turnieju czy całego turnieju, który trwa 3 dni?
Sformułowany w rozporządzeniu limit określa dopuszczalną liczbę uczestników całego turnieju, tj. 150 uczestników, przy czym nie odnosi się do osób obsługujących turniej. W związku z powyższym, w przypadku turnieju trwającego trzy dni, może w nim brać udział nie więcej niż 150 uczestników.

Czy rodzice mogą być na hali sportowej podczas turnieju dla dzieci?
Nie, limit 150 osób dotyczy jedynie uczestników (nie odnosi się do osób obsługujących turniej), turnieje odbywają się bez udziału publiczności.
Od kiedy w wydarzeniach sportowych możliwy będzie udział publiczności i na jakich zasadach?
Możliwość taka przewidziana jest od 19 czerwca br. do tego dnia zostaną opracowane szczegółowe zasady na jakich będzie to możliwe.

Czy uczestnicy zajęć mogą korzystać z szatni i pryszniców, które znajdują się na terenie obiektów sportowych?
Tak, jest możliwe korzystanie z szatni i pryszniców.

Czy możliwa jest aktywność fizyczna bez maseczki?
Obowiązku noszenia maseczki nie stosuje się do osób uprawiających sport, dotyczy to wszystkich form aktywności.

Jaki rodzaj sprzętu sportowego powinien być dezynfekowany?
Dezynfekcji podlegają wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z użytkownikami.

Czy w myśl obowiązujących przepisów możliwe jest podzielenie hali zamkniętej na 3 sektory i udostępnienie jej np. 3 grupom?
Tak, rozporządzenie nie określa dopuszczalnej liczby uczestników określonych zajęć w stosunku do metrażu obiektu. Określa jedynie limit liczby osób uczestniczących w zajęciach w tym samym momencie w tym samym miejscu, tj. 150 uczestników. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących obiekt.

więcej informacji: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

 

Obraz