Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

058sport.pl news

Nowe władze POZKosz

25.06.2013 | Adam Greczyło | Inne | Aktualności | Odsłon: 1804

Obradujące w sopockiej restauracji Versalka Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Delegatów Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium i dokonało wyboru nowych władz na lata 2013 - 2017.

Delegaci podczas bardzo zgodnych obrad udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej POZKosz za wykonanie swoich obowiązków w latach 2009 - 2013. Następnie dokonano wyboru władz stowarzyszenia na lata 2013 - 2017. Prezesem Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki został ponownie Krzysztof Bielak, natomiast delegaci ustalili, że Zarząd POZKosz w najbliższej kadencji będzie pracował w składzie 13 osobowym.

Członkami Zarządu POZKosz zostali: Piotr Bagiński, Robert Jakubiak, Adam Greczyło, Marcin Korpolewski, Paweł Krawczyk, Tomasz Kwiatkowski, Janusz Paturalski, Magdalena Szymkiewicz, Bogusław Witkowski, Małgorzata Wołujewicz - Czerlonko, Bogdan Zamośny, Joanna Zielińska.

Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie: Anna Babicka, Janusz Chojnowski i Jarosław Sarzało.

Zebranie było okazją do wręcznia wyróżnień. Brązowe odznaki PZKosz otrzymali: Anna Babicka, Monika Tomaczkowska, Joanna Zielińska i Tomasz Kwiatkowski. Srebrne odznaki PZKosz otrzymali: Magdalena Szymkiewicz i Paweł Krawczyk. Honorowe odznaki POZKosz otrzymali: Małgorzata Wołujewicz - Czerlonko, Jarosław Sarzało, Rafał Makurat i Eugeniusz Torchała. Medale za zasługi dla polskiej koszykówki otrzymali: Bogdan Zamośny i Janusz Paturalski.

Po zebraniu odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu, podczas którego dokonano wyboru wiceprezesów POZKosz, zostali nimi: Joanna Zielińska (ds. finansowych), Marcin Korpolewski (ds. organizacyjnych) i Bogdan Zamośny (ds. szkoleniowych). Termin kolejnego zebrania Zarządu został ustalony na 12 sierpnia 2013.

Obraz